STUDIO VIBES

Nehledáme způsob, jak toho v rámci projektu udělat co nejvíc. Hledáme způsob, jak toho udělat co nejmíň. Míň&líp je naše l filozofie. Proč? Je překvapivě snadné strávit dlouhé měsíce nad interním plánováním značky jen proto, abyste pak při spuštění zjistili, že Z výchozí podmínky se změnily.

Proto se v praxi snažíme strategické hypotézy a design koncepty prototypovat a vyhodnocovat. Co nejčastěji spojovat GOW strategii, design a komunikaci. Umožňuje nám to řešit správné problémy ve správný čas a spoluvytvářet značky, které komunikují míň&líp.

Designing logo at the studio.
Working at Less&Better studio.
Sketching logo on the iPad.
STUDIO VIBES

Nehledáme způsob, jak toho v rámci projektu udělat co nejvíc. Hledáme způsob, jak toho udělat co nejmíň. Míň&líp je naše l filozofie. Proč? Je překvapivě snadné strávit dlouhé měsíce nad interním plánováním značky jen proto, abyste pak při spuštění zjistili, že Z výchozí podmínky se změnily.

Proto se v praxi snažíme strategické hypotézy a design koncepty prototypovat a vyhodnocovat. Co nejčastěji spojovat GOW strategii, design a komunikaci. Umožňuje nám to řešit správné problémy ve správný čas a spoluvytvářet značky, které komunikují míň&líp.

↓ o nás

1.
MANIFESTO
1.
MANIFESTO
1.
MANIFESTO
DOBRÁ ZNAČKA NĚCO ZLEPŠUJE
Možnosti inovace zdaleka nejsou vyčerpané. Naopak, současný pokrok lidské rasy nabízí nespočet možností pro smysluplné inovace. Dobrá značka jde vždy ruku v ruce se smysluplnou inovací tak, aby nevznikala jen sama pro sebe.

DOBRÁ ZNAČKA JE KRÁSNÁ
Značky jsou významnou součástí vizuální kultury. Je proto důležité, aby byly krásnější. Krása a estetická kvalita je funkce značky.

DOBRÁ ZNAČKA JE SROZUMITELNÁ
Značka musí být srozumitelná pro své širší okolí. Jen tehdy může něco zlepšovat, být užitečná a krásná. DOBRÁ

ZNAČKA JE UPŘÍMNÁ
Značka by neměla manipulovat, vytvářet dojem, že něco je víc inovativní, prospěšné, krásné, než jak tomu je ve skutečnosti. Dobrá značka neslibuje něco, co nemůže splnit.
DOBRÁ ZNAČKA MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST
Podstata dobré značky nestojí na krátkodobém trendu nebo současné náladě. Dobrá značka je zde na několik let – na rozdíl od reklamy, která je zde na několik minut.

DOBRÁ ZNAČKA JE PROPRACOVANÁ
Nic nesmí být ponecháno náhodě. Důslednost a přesnost je způsob, jak respektovat klienta, kulturu i řemeslo.

DOBRÁ ZNAČKA JE UDRŽITELNÁ
Na jedné straně značky spotřebovávají zdroje a na straně druhé motivují ke spotřebě. Obě dvě polohy by měly respektovat základní principy udržitelnosti.

DOBRÁ ZNAČKA KOMUNIKUJE MÉNĚ&LÉPE Dobrá značka se vyhýbá všemu nadbytečnému. Díky tomu plýtvá méně a prosperuje lépe.

* Manifest vychází z 10 principů dobrého designu od průmyslového designéra Dietera Ramse.
2.
LIDÉ
2.
LIDÉ
2.
LIDÉ
Team members of Less&Better studio.Team members of Less&Better studio.
DOMINIK ŠMUHAŘ

Multidisciplinární grafický designér, který se od roku 2013 věnuje fotografii, UX & UI a novým technologiím. Vystudoval Master degree in International business na NEWTON University. Díky tomu dokáže ve své práci spojit byznys analýzu, design a kreativitu. Dominik měl možnost pracovat jak na lokálních projektech, tak pro větší korporace v rámci práce pro různá grafická studia a agentury.
PETR SKOVAJSA

Petr studoval jak marketing na Brno International Business School, tak grafický design na Prague College. Díky tomu dokáže spojit úvahy nad pozicováním a propozicí s písmem, art-direkcí a kompozicí. Petr se brandingu věnuje od roku 2010 a za tu dobu měl možnost značky vytvářet a řídit v mezinárodním korporátním prostředí i na úrovni středně velkých lokálních firem a startupů.
BÁRA RŮŽIČKOVÁ

Bára je grafická designérka & ilustrátorka a primárně pracuje pro kulturní sektor. Vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně a nasbírala zkušenosti v zahraničí při práci pro design studia, jako je např. Nonverbal-club z Porta nebo Studio Es z Vídně.
3.
KARIÉRA
3.
KARIÉRA
3.
KARIÉRA
Pracujeme jak pro mezinárodní korporace, tak pro lokální firmy a startupy. Sedíme v malém & pěkném studiu v kreativním hubu KUMST. Práci u nás najde jak marketér, tak designér. Napište, spojte se, nebo se stavte, máte-li zájem dozvědět se víc.
↓ HLEDÁME
BRAND KONZULTANT JUNIOR

Hledáme marketingového konzultanta, stratéga, marketéra… prostě člověka, který dokáže spojit byznys ambici klienta s vhodným postupem, resp. marketingovou strategií. Většina našich projektů začíná ambicí klienta a je na nás, abychom klienta provedli strategickým procesem: analýza – hypotézy – prototypování – strategie – priority – plán. To nejtěžší a zároveň nejzajímavější na práci marketéra u nás v L&Bu je poznat, kdy naslouchat a kdy radit.

kontakt
GRAFICKÝ DESIGNER

To nejtěžší a zároveň nejzajímavější na práci grafického designéra u nás v L&Bu je práce s neznámem. Pracujeme tak, že hned od samého začátku propojujeme marketingovou strategii s designem. Design skrze prototypování vstupuje do projektu hned od první hypotézy, kdy ještě není jasné co, komu a jak se bude komunikovat. Důležitá je tedy schopnost analyzovat potřeby klienta, navrhovat a prezentovat různá řešení, zapracovat feedback a postup opakovat, dokud nejsou všichni spokojení.

kontakt