IRS

Business platforma, která integruje udržitelný resource management v retail aplikacích.

Klient
IRS


L&B služby
Strategie & Branding & Komunikace


Popis
Pro Integrated Retail Solutions (IRS) – business platformu specializující na inovace a udržitelný resource management – jsme navrhli strategii & koncept značky. IRS je integrátor, který do jedné služby spojuje business intelligence, technologie a know-how potřebné pro udržitelný resource management. Koncept značky vizualizuje motiv spojení, prolnutí, integrace. Logo tvoří tři vzájemně prolnuté kruhy. Logo je navržené tak, aby ho šlo použít jak ve zkráceném názvu, tak v plném názvu společnosti. Vizuální identita rozvíjí motiv spojení a kruhů, kdy jednotlivé kruhy představují nosné kompetence společnosti. Ve výsledku vzniká identita, která spojuje formálnost korporátního prostředí a kreativitu potřebnou pro inovaci a řízení změny.


Spolupráce
Web development: webstein ↗


Odkazy
Web: irs.cz ↗

Koncept značky vizualizuje motiv spojení, prolnutí, integrace. Logo tvoří tři vzájemně prolnuté kruhy. Logo je navržené tak, aby ho šlo použít jak ve zkráceném názvu, tak v plném názvu společnosti.
Vizuální identita rozvíjí motiv spojení a kruhů, kdy jednotlivé kruhy představují nosné kompetence společnosti. Ve výsledku vzniká identita, která spojuje formálnost korporátního prostředí a kreativitu potřebnou pro inovaci a řízení změny.
¯\_(ツ)_/¯