PRAHA 6

Třetí místo v otevřené soutěži na vizuální identitu městské části Praha 6.

Klient

Městká část Praha 6


L&B služby

Soutěžní návrh


Popis

V červnu 22 se nám podařilo umístit jako třetí v otevřené soutěži na vizuální identitu městské části Praha 6. Do soutěže bylo přihlášeno 76 návrhů. Porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Prahy 6 stanovila po podrobné rozpravě nad odevzdanými soutěžními pracemi pořadí účastníků v 2. fázi takto: 1. ReDesign; 2. Little Greta; 3. Less&Better; 4. Věra Marešová a Yara Abu Aataya.

Praha 6 je unikátní v mnoha ohledech – úrovní života a vzděláváním, hojností parků a zeleně v bezprostřední blízkosti centra města, je bohatá na volnočasové aktivity, má dostatek kulturního vyžití, specifickou architekturu, významné památky atd. Praha 6 toho o sobě může říct opravdu hodně, a proto jsme ke konceptu nové vizuální identity přistoupili tak, abychom uctili historii a zároveň Praze 6 umožnili se dynamicky rozvíjet. Náš koncept nové vizuální identity stojí na výrazném logu, číslici 6 tvořené geometrickou kompozicí kruhu a obdélníku.

Symbolika loga vystihuje esenci Prahy 6, která chce být sebevědomá a odvážná. Z původních geometrických tvarů vytváříme nový symbol, který vnímáme jako kultivovaný akompozičně vyvážený s výraznou vyznačovací schopností. Přímočará geometrie odkazuje na historii: architekturu a urbanismus Prahy 6. Dynamická práce s logem je namířená do budoucnosti. Celý koncept nové vizuální identity pro Prahu 6 vidíme jako spojení formálnosti s atraktivní komunikací, které Praze 6 umožní budovat formálně sebevědomou a komunikačně atraktivní značku.

Náš koncept nové vizuální identity stojí na výrazném logu, číslici 6 tvořené geometrickou kompozicí kruhu a obdélníku.
Symbolika loga vystihuje esenci Prahy 6, která chce být sebevědomá a odvážná, ale zároveň ctít tradiční hodnoty a hrdost, které vyzařují z jejich občanů a promítají se do charakteru městské části.
Přímočará geometrie odkazuje na historii: architekturu a urbanismus Prahy 6.
Dynamická práce s logem je namířená do budoucnosti: promítnutím fotografie, nebo abstraktní stylizací lze rozšířit význam loga a tím reagovat na současná témata, nebo pracovat na dlouhodobé komunikační kampani.
¯\_(ツ)_/¯