Pomůžeme vám navrhnout značku tak, aby vám co nejvíc pomáhala a zároveň vás co nejméně zatěžovala. Jak interně, tak externě. Tým, rozsah a cenu stavíme každému projektu na míru. Díky tomu platíte jen za to, co skutečně potřebujete. Projekty řídíme krok po kroku. Jednotlivé fáze projektu znáte předem a máte nad nimi kontrolu.

↓ Naše služby

1.
STRAT
N
GIE
1.
STRAT
N
GIE
1.
STRAT
N
GIE
OBSAH
VÝSTUPY
analýza značky; purpose; hodnotová propozice; pozicování; esence; archetyp; brand idea; brand story; brand plan; strategie značky;
OBSAH
Na základě vaší vize a business plánu navrhneme způsob, jakým vám značka bude pomáhat. Konkrétně od nás dostanete graficky zpracovaný dokument, který pomocí textu a schémat popisuje:

A. dlouhodobé cíle značky
B. principy a nástroje řízení značky
C. priority a plán aktivit
VÝSTUPY
Ke každému projektu přistupujeme individuálně, nicméně strategie značky typicky obsahuje následující kapitoly:

1. Analýza nadřazených strategií
2. Purpose
3. Hodnotová propozice
4. Pozicování
5. Esence
6. Archetyp
7. Brand idea
8. Brand story
9. Brand plan
2.
BRAND
I
NG
2.
BRAND
I
NG
2.
BRAND
I
NG
OBSAH
VÝSTUPY
strategie značky; logo; logotyp; vizuální identita; korporátní identita; design system; brand codes; tonalita;
OBSAH
Na základě strategie značky navrhneme vizuální identitu: systém principů a pravidel, které definují, jak vaše značka vypadá a komunikuje. Vizuální identitu většinou odevzdáváme ve formě tzv. brand manuálu, který pomocí textu a vizualizací definuje:

A. strategii značky
B. logo a další nosné prvky identity
C. design principy
D. design systém
E. vybrané aplikace
VÝSTUPY
Ke každému projektu přistupujeme individuálně, nicméně brand manuál typicky obsahuje následující kapitoly:

1. Strategie značky
2. Logo & Logotyp
3. Barvy
4. Typografie
5. Layout & mřížka
6. Brand assets
7. Fotografie
8. Ilustrace
9. Ikony & piktogramy
10. Aplikace
3.
K
O
MUNIKACE
3.
K
O
MUNIKACE
3.
K
O
MUNIKACE
OBSAH
VÝSTUPY
budování značky; brand building kampaň; image kampaň; brand stretch; HR branding;
OBSAH
Dle zadání vám pomůžeme s dlouhodobou komunikací vaší značky. Jak externě směrem k zákazníkům, tak interně uvnitř vaší organizace. Konkrétní rámec a charakter naší práce určuje vaše zadání, nicméně typicky zde lze očekávat, že vám dodáme strategii, koncept a art-direkci dlouhodobé kampaně zaměřené na budování značky.
VÝSTUPY
Výstup určuje vaše zadání. Naše studio se svým charakterem a velikostí spíš hodí na dlouhodobé projekty. Typicky se jedná o:

1. Brand building kampaně
2. Dlouhodobé komunikační kampaně
3. Image spoty
4. Publikace
5. Interní branding
6. HR branding

↓ jak dlouho to trvá?

Za 2 měsíce zvládneme vypracovat strategii vaší značky. Konkrétně od nás dostanete graficky zpracovaný dokument, který pomocí textu a schémat popisuje dlouhodobé cíle, principy řízení a plán aktivit.
potřebujete strategii?
Za 4 měsíce připravíme strategii & vizuální identitu: systém principů a pravidel, které definují, jak vaše značka vypadá a komunikuje. Strategii & vizuální identitu dodáme ve formě brand manuálu.
potřebujete branding?
Za 6 měsíců vypracujeme koncept strategie & artdirekce dlouhodobé komunikační kampaně. Typicky se jedná o image spoty, animace, publikace, interní branding, HR branding atp.
potřebujete komunikaci?