Věříme, že značky mají sílu měnit své okolí. Špatné značky mění okolí k J horšímu, dobré značky k W lepšímu. Naše studio existuje proto, aby pomáhalo vytvářet dobré značky.

KONICA MINOLTA
KONICA MINOLTA
2022
/
10
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
10

Pro Konica Minolta Business Solutions Czech jsme připravili strategii, design a komunikační podporu konference zaměřené na téma praktického využití Microsoft 365. Cílem eventu bylo zvýšit povědomí o nabízených službách, rozšířit vnímání Konica Minolta značky směrem k odbornému poradenství v oblasti Microsoft 365 technologií.

detail projektu
PRAHA 6
PRAHA 6
2022
/
06
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
06

V červnu 22 se nám podařilo umístit jako třetí v otevřené soutěži na vizuální identitu městské části Praha 6. Do soutěže bylo přihlášeno 76 návrhů. Náš koncept nové vizuální identity stojí na výrazném logu, číslici 6 tvořené geometrickou kompozicí kruhu a obdélníku. Symbolika loga vystihuje esenci Prahy 6, která chce být sebevědomá a odvážná, ale zároveň ctít tradiční hodnoty a hrdost, které vyzařují z jejich občanů a promítají se do charakteru městské části.

detail projektu
RUSTY NAILS
RUSTY NAILS
2022
/
05
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
05

Pro pražírnu výběrové kávy Rusty Nails jsme připravili sérii fotografií, kterou využívají pro svou komunikaci na sociálních sítích. Zaměřili jsme se na jejich přístup k práci s kávou, který je založený na respektu k farmářům, udržitelnosti a preciznosti. Z toho důvodu jsme pro fotografie zvolili upřímný dokumentaristický styl.

detail projektu
NEXT INSTITUTE
NEXT INSTITUTE
2022
/
03
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
03

Pro neziskovou organizaci NEXT Institute jsme připravili repozicování a kompletní redesign. NEXT Institute navrhuje, prototypuje a propaguje udržitelnost v architektuře a urbanizmu. NEXT Institute spojuje teorii s praxí, abstraktní problematiku udržitelnosti s konkrétním řešením. Cílem je udržitelnost zjednodušit tak, aby si na ni šlo sáhnout nebo ji prožít. Identita vychází z podstaty, pracuje s motivem prototypování, kde každý prototyp je jiný, originální. Proto i logotyp střídá různé formy a stylizace, které jsou následně spojené jednotným, robustním layoutem.

detail projektu
SEDLAKOVA LEGAL
SEDLAKOVA LEGAL
2022
/
02
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
02

Měli jsme čest pracovat na repozicování a redesignu SEDLAKOVA LEGAL. Hned od počátku bylo celému týmu jasné, že tady se právní poradenství dělá jinak. SEDLAKOVA LEGAL je partner pro společnosti v pohybu, kterým tradiční statické právní služby nestačí. Koncept značky vyjadřuje téma responzivity pomocí bublin, které volně odkazují na konverzaci. Komunikace značky díky tomu vybízí k dialogu, responzivně reaguje na své okolí.

detail projektu
ACO HR kampaň
ACO HR kampaň
2022
/
01
Strategie &
Branding &
Komunikace
2022
/
01

Pro ACO Industries k.s. jsme navrhli strategii a HR komunikační kampaň zaměřenou na rozšíření povědomí o značce. Stabilní a smysluplné zaměstnaní. To jsou dvě zásadní kvality, které lidé na Vysočině hledají. Vypadají samozřejmě, nicméně v dnešní nejisté době samozřejmé nejsou ani náhodou. Vizuálně identita plně respektuje korporátní identitu ACO tak, abychom zůstali kompatibilní s globální komunikací společnosti.

detail projektu
TUGI
TUGI
2021
/
12
Strategie &
Branding &
Komunikace
2021
/
12

Pro TUGI jsme připravili redesign a rozšíření identity značky. TUGI je inovativní zdravotnický prostředek určený k usnadnění aplikace léků z předplněných injekčních stříkaček. Jednoduše řečeno: TUGI lidem zpříjemňuje život. Identita značky tuto kvalitu dál přenáší a podporuje tím, že pracujeme s měkkými příjemnými barvami, oblými rohy a fotografií, která ukazuje výrobek v různých rukou, resp. situacích.

detail projektu
YOGA GARDEN
YOGA GARDEN
2021
/
10
Strategie &
Branding &
Komunikace
2021
/
10

Pro Yoga Garden vytváříme propagační fotografie, které využívají pro kampaně na sociálních sítích a svém webu. Jedná se o místo, které chce nabídnout kvalitní pohyb všem lidem nehledě na věk, vzhled, národnost, rasu či sexuální orientaci a tím budovat různorodou komunitu lidí, která se bude společně rozvíjet i mimo studio.

detail projektu
AVAGER
AVAGER
2021
/
08
Strategie &
Branding &
Komunikace
2021
/
08

Pro Avito jsme připravili repozicování značky a novou vizuální identitu. Nový název společnosti je Avager, nová byznys ambice společnosti zní: stát se uznávaným partnerem pro největší B2B firmy na CZ a DE trhu. Avager toho chce dosáhnout tím, že redefinuje standard v rychlosti a jednoduchosti digitalizace obchodování. Koncept značky vychází z abstraktního písmene „a“, které tvoří jednoduchý a zároveň dynamický a modulární tvar. Motiv modularity a pohybu dále rozvíjíme ve vizuální identitě značky.

detail projektu
NEXT STUDIO
NEXT STUDIO
2021
/
05
Strategie &
Branding &
Komunikace
2021
/
05

NEXT–STUDIO je architektonické studio z Brna, které spojuje architekturu a udržitelnost. Vizí studia je výrazně omezit emise skleníkových plynů a dopad architektury na životní prostředí. Koncept navrhujeme tak, aby značka zapadla do světa architektury a zároveň se v rámci kategorie dostatečně odlišila. Komunikace značky chytře spojuje architektonické kvality s udržitelnými přínosy. Vizuální koncept značky vychází z motivu spojení.

detail projektu
ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain
2021
/
02
Strategie &
Branding &
Komunikace
2021
/
02

Pro ACO Passavant GmbH jsme připravili globální strategii & kampaň pro uvedení nového sprchového žlabu ShowerDrain S+ na trh. Celá kategorie se potýká s tlakem na cenu a kvalitu na straně jedné, chronickým nedostatkem času na straně druhé. Kreativní koncept spojuje instalační benefity a uživatelskou přívětivost pod jedno úderné sdělení „překvapivě jednoduchý ShowerDrain S+“. Sdělení dokáže vzbudit zvědavost zákazníků, a ACO tak získává jejich pozornost.

detail projektu
ACO product stories
ACO product stories
2020
/
11
Strategie &
Branding &
Komunikace
2020
/
11

Pro ACO CZI jsme připravili krátké a úderné produktové příběhy, které zábavnou formou představují benefity a hlavní konkurenční výhodu.

detail projektu
DÁME JÍDLO
DÁME JÍDLO
2020
/
03
Strategie &
Branding &
Komunikace
2020
/
03

Pro /sense/ jsme v rámci práce na strategii značky pro Dáme jídlo připravili koncepty krátkých animací, které kreativně rozvíjejí navrženou hodnotovou propozici – Dáme jídlo: víc času, víc života. Dáme jídlo vedle jídla samotného svým klientů dává i víc času na život. Kreativní koncept tuto propozici přímočaře rozvíjí pomocí animované typografie. Animaci lze použít jako standardizovaný brand asset, který sjednotí komunikaci napříč všemi aplikacemi a kanály.

detail projektu
WIDEDIMENSION
WIDEDIMENSION
2020
/
02
Strategie &
Branding &
Komunikace
2020
/
02

Pro společnost zabývající se komerčním využitím rozšířené reality (AR) jsme vypracovali strategii & koncept značky založený na myšlence, že rozšířená realita jako technologie lidem fakticky rozšiřuje představivost, a tím zjednodušuje rozhodování. Koncept značky odkazuje na motiv rozšířené reality tím, že použitím perspektivy a výrazného gradientu vytváříme čitelný a unikátní symbol písmene D. Vizuální identita dále rozvíjí motiv rozšířené představivosti tím, že stejně jako logo vytváří iluzi prostoru v 2D aplikacích.

detail projektu
SENSE CONSULTING
SENSE CONSULTING
2019
/
10
Strategie &
Branding &
Komunikace
2019
/
10

/sense brand consulting/ je poradenství zaměřené na strategii značky, které ke strategiím přistupuje prakticky a přímočaře. Minimální koncept značky vychází z přímočaré propozice „no bullsh*t“. Jednoduchá ale nápaditá typografie vhodně doplňuje komunikaci, která se nebojí útočit na nic neříkající buzzwordy. Minimalizmus značku odlišuje od tradičních reklamních agentur. Hra se slovy, významy a symboly dává značce unikátní charakter.

detail projektu
KAVÁRNA KOMÍN
KAVÁRNA KOMÍN
2019
/
09
Strategie &
Branding &
Komunikace
2019
/
09

Pro kavárnu v Říčanech u Prahy jsme připravili vizuální identitu. Kavárna se jmenuje Komín, protože velký cihlový komín stojí hned vedle. Modulárnost cihel, industriální nálada a vertikálovost komína nás přivedli k jednoduchému robustnímu logotypu, který stejně jako správný komín stojí. Ostatní aplikace vycházejí z modulární povahy logotypu, kde z jednoduchých tvarů skládáme symboly, ikony a vzory. Identita jako celek působí robustně a zároveň nápaditě.

detail projektu
IRS
IRS
2019
/
06
Strategie &
Branding &
Komunikace
2019
/
06

Pro Integrated Retail Solutions (IRS) – byznys platformu specializující na inovace a udržitelný resource management – jsme navrhli strategii & koncept značky. IRS je integrátor, který do jedné sužby spojuje business intelligence, technologie a know-how potřebné pro udržitelný resource management. Koncept značky vizualizuje motiv spojení, prolnutí, integrace. Vizuální identita rozvíjí motiv spojení a kruhů, kdy jednotlivé kruhy představují nosné kompetence společnosti.

detail projektu
ACO HEALTHY KITCHEN
ACO HEALTHY KITCHEN
2019
/
05
Strategie &
Branding &
Komunikace
2019
/
05

Pro ACO Building Drainage jsme připravili globální strategii a kreativní koncept pro segment komerčních kuchyní. Vycházíme z premisy, že nutričně zdravé jídlo nestačí. Zdravá kuchyně by měla dbát na udržitelnost, zdraví celého dodavatelského řetězce – tedy od ingrediencí přes provoz až po odpadní hospodářství. Kreativní koncept a art-direkce kampaně má za cíl překvapit. Kampaň komunikačně stojí na krátkém image spotu, který spojuje téma zdravé kuchyně s ACO výrobky.

detail projektu